Διεκδίκησε υποτροφία αξίας €11000 από το eimf- European Institute of Management and Finance και τον Mix FM

July 12, 2023
Διεκδίκησε μία πλήρη υποτροφία αξίας €11000 για το διετές ακαδημαϊκό πρόγραμμα «Δίπλωμα στη Λογιστική και Χρηματοικονομική Διοίκηση».
Για περισσότερες πληροφορίες μπες στο: https://eimf.eu/mix-fm-radio-cyprus-scholarship/ .