Βreakfast Show: Moυσική και Ερωτισμός

Η μουσική συνδέεται με τον ερωτισμό και ο Πλάτων το εκφράζει!