Το απόοπτο που συνέβη στον Πλάτωνα Μουρατίδη σε πτήση!

 Το απόοπτο που συνέβη στον Πλάτωνα Μουρατίδη σε πτήση!