Συγκεντρωτικά όλες οι σημαντικές πληροφορίες και αιτήσεις που εκδίδονται σχετικά με τον κορονοϊό


March 29, 2020

Δεδομένων των συνεχόμενων εξελίξεων, ανακοινώσεων και μέτρων που λαμβάνονται  λόγω κορωνοϊού (Covid-19) στη χώρα μας, μέσω του διαδικτυακού τόπου του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, έχετε πρόσβαση συγκεντρωτικά σε σημαντικές πληροφορίες και αιτήσεις που εκδίδονται από τους διάφορους κυβερνητικούς αρμόδιους φορείς για το θέμα αυτό.

Σύνδεσμος: https://www.mof.gov.cy/mof/DITS/dits.nsf/pagesg_gr/pagesg_gr?opendocument