Εγγραφείτε σ΄ ένα από τα Προγράμματα της Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας!


September 08, 2020

Σε ένα οικονομικό και κατ’ επέκταση εργασιακό περιβάλλον που αλλάζει διαρκώς, όπου η ανεργία εξελίσσεται σε μάστιγα της εποχής και συνάμα εφιάλτη για εκατομμύρια ανθρώπους όλων των ηλικιών σε ολόκληρο τον κόσμο, η διεύρυνση του κύκλου ευκαιριών απασχόλησης μέσω της παροχής υψηλού επιπέδου εκπαιδευτικών προγραμμάτων Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, τα οποία να προσφέρουν στους αποδέχτες τους υψηλού επιπέδου γνωσιακά εχέγγυα και να τους διανοίγουν προοπτικές, αποτελεί την καλύτερη και αποτελεσματικότερη απάντηση του προβλήματος.

300X250 - proparaskevastiki.gif (36 KB)

Τρανή απόδειξη άλλωστε, το γεγονός ότι σχετικές έρευνες κατέδειξαν πως σε χώρες όπου η Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση και Κατάρτιση είναι ανεπτυγμένη, τα ποσοστά ανεργίας βρίσκονται χαμηλά, μιας και η είσοδος στην αγορά εργασίας και η εξεύρεση απασχόλησης, είναι ευκολότερη μέσω της τεχνικής εκπαίδευσης.

Είναι στο πλαίσιο αυτό ακριβώς, που με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, την προσαρμογή στις διαφοροποιήσεις στη δομή της οικονομίας και την ανάπτυξη εξειδικευμένου, κατάλληλα καταρτισμένου και ευέλικτου ανθρώπινου δυναμικού, η Διεύθυνση Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΔΜΤΕΕΚ) του Υπουργείου Παιδείας, Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, εφαρμόζει από το 2015 το Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΣΤΕΕΚ).

Πρόκειται για ένα ολοκληρωμένο, ελκυστικό, ευέλικτο και υψηλής ποιότητας Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, το οποίο ανταποκρίνεται στις σημερινές και μελλοντικές ανάγκες της κυπριακής οικονομίας και κοινωνίας, όπως αυτές προκύπτουν από το συνεχώς μεταβαλλόμενο τοπικό και διεθνές οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον.

Το Σύστημα Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης στοχεύει συγκεκριμένα στην εκπαίδευση και ενδυνάμωση των ατόμων(μαθητών/ριών και σπουδαστών/ριών) σε βασικές ικανότητες, αλλά και σε ειδικές επαγγελματικές γνώσεις, δεξιότητες και ικανότητες, για καλύτερη αξιοποίηση ευκαιριών και αντιμετώπιση προκλήσεων στην κοινωνία, την οικονομία και τον χώρο εργασίας.

Στοχεύει, ταυτόχρονα, στη δημιουργία κατάλληλου υπόβαθρου για περαιτέρω τεχνικές και τεχνολογικές σπουδές, ενώ την ίδια ώρα η ενδυνάμωση επεκτείνεται και
στην απόκτηση εμπειριών μέσα από προγράμματα πρακτικής κατάρτισης στον χώρο εργασίας.

Στο πλαίσιο του ΣΤΕΕΚ προσφέρονται προγράμματα Δευτεροβάθμιας, Δεύτερης Ευκαιρίας, Δια Βίου, και Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Συγκεκριμένα, προσφέρονται ταακόλουθα πέντε (5) προγράμματα: 

Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση

Η Μέση Τεχνική και Επαγγελματική Εκπαίδευση (ΜΤΕΕ) αποτελεί δευτεροβάθμια εκπαίδευση και παρέχεται σε μαθητές/μαθήτριες ηλικίας 15 μέχρι 18 ετών, μέσα από τριετή κύκλο σπουδών.

Προσφέρεται σε δύο κατευθύνσεις, τη θεωρητική και την πρακτική, οι οποίες αντίστοιχα στοχεύουν μέσω της προσφοράς ενός ισορροπημένου προγράμματος γενικής μόρφωσης και τεχνολογικής-εργαστηριακής εξειδίκευσης, στην προετοιμασία των απόφοιτων μαθητών/μαθητριών για άμεση εργοδότηση στη βιομηχανία, ή για συνέχιση της ακαδημαϊκής τους πορείας σε Ανώτερα και Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα.

ΜΙΕΕΚ – Δημόσια Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης

Τα ΜΙΕΕΚ προσφέρουν υψηλής ποιότητας προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης, διετούς κύκλου, σε αναπτυσσόμενους τομείς. Παράλληλα, ικανοποιούν τη μεγάλη ζήτηση στην αγορά εργασίας σε επίκαιρα επαγγέλματα. Επομένως, παρέχουν την ευκαιρία στους πολίτες της Κυπριακής Δημοκρατίας, ιδιαίτερα στους νέους, για απόκτηση, βελτίωση ή αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων και δεξιοτήτων, ώστε να καταστούν ικανότεροι και αποτελεσματικότεροι για απασχόληση και συμμετοχή στην αγορά εργασίας, κυπριακή και ευρωπαϊκή. 

Τα Προγράμματα Σπουδών είναι διετούς διάρκειας (τέσσερα εξάμηνα) και προσφέρονται στις εγκαταστάσεις των Τεχνικών και Επαγγελματικών Σχολών Εκπαίδευσης και Κατάρτισης των επαρχιών Λευκωσίας, Λεμεσού, Λάρνακας και Πάφου.

Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης: Οι Εσπερινές Σχολές Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης προσφέρουν μια δεύτερη ευκαιρία σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει τη Μέση Εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, δέχονται ενήλικα άτομα ανεξαρτήτου ηλικίας, κατόχους απολυτηρίου Γυμνασίου, που θέλουν να ολοκληρώσουν τη φοίτησή τους και να αποκτήσουν απολυτήριο Μέσης Εκπαίδευσης.

300x250 (2) - ESTEE.jpg (74 KB)

Τα προγράμματα σπουδών που προσφέρονται είναι τριετή και ισοδύναμα με τα προγράμματα Μέσης Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΜΤΕΕ) που προσφέρονται στην πρωινή φοίτηση. 

Προγράμματα Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΠΔΒΕΕΚ):

300x250 - PDBEEK.jpg (48 KB)

Τα Προγράμματα Διά Βίου Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΠΔΒΕΕΚ) απευθύνονται σε ενήλικα άτομα και σκοπό έχουν:

Τη συνεχή επιμόρφωση του τεχνικού προσωπικού, την παροχή προπαρασκευαστικών μαθημάτων για τις παγκύπριες και άλλες εξωτερικές εξετάσεις για τις οποίες η ειδική προετοιμασία κρίνεται ως αναγκαία, την παροχή της ευκαιρίας απόκτησης επιπρόσθετων προσόντων, την παροχή ευκαιριών σε άτομα που δεν έχουν ολοκληρώσει τη φοίτησή τους στο Γυμνάσιο, Λύκειο ή Τεχνική και Επαγγελματική Σχολή Εκπαίδευσης και Κατάρτισης για να αποκτήσουν γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες που θα τους βοηθήσουν στην επαγγελματική τους αποκατάσταση, καθώς και την παροχή κοινωνικής προσφοράς και ευκαιριών «Δια Βίου Μάθησης» σε άτομα που τους ενδιαφέρει η συνεχής επιμόρφωση και ο εμπλουτισμός των γνώσεων και δεξιοτήτων τους.

Σύστημα Μαθητείας Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης Προπαρασκευαστική Μαθητεία:

Η Προπαρασκευαστική Μαθητεία στόχο έχει να δώσει τη δυνατότητα σε νέους που έχουν εγκαταλείψει το Γυμνάσιο να επανενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία. Πρόκειται για ένα καινοτόμο πρόγραμμα, το οποίο αποσκοπεί στην παροχή της δυνατότητας ένταξης των νέων σε μια εναλλακτική μαθησιακή δομή. Απευθύνεται σε άτομα ηλικίας 14 -16 ετών.

Κεντρικός Κορμός Μαθητείας:

300x250 - kentrikos kormos.jpg (77 KB)

Ο Κεντρικός Κορμός απευθύνεται σε νέους ηλικίας 15-18 χρόνων. Στους νέους αυτούς παρέχεται η δυνατότητα απόκτησης δεξιοτήτων για άμεση επαγγελματική αποκατάσταση, παράλληλα με την περαιτέρω ανάπτυξη γλωσσικών, αριθμητικών και άλλων ικανοτήτων. Ο Κεντρικός Κορμός στοχεύει ώστε οι θέσεις μαθητείας
συνδυάζοντας τη μάθηση με την εργασία, να επιτρέπουν στους νέους να αποκτούν εργασιακή εμπειρία και, παράλληλα, πρακτικές δεξιότητες που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των εργοδοτών.

Από την 1 η Σεπτεμβρίου άρχισαν οι εγγραφές για το Σύστημα Μαθητείας ΕΕΚ, Πρόγραμμα Δια Βίου ΕΕΚ και Εσπερινών Σχολών Τεχνικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης.

Για πληροφορίες: www.moec.gov.cy, 22800651/22800652.