Βreakfast Show: Οι δουλειές του σπιτιού

Από σήμερα το καθάρισμα στο σπίτι δεν θα είναι ποτέ πια το ίδιο!