Ο συγγραφέας που θα αντηχεί εις τους αιώνες των αιώνων

Ο συγγραφέας που θα αντηχεί εις τους αιώνες των αιώνων..