ΦΑΡΣΑ: Προφορικές Εξετάσεις

Ο Ανδρέας καλείται να δώσει προφορικές εξετάσεις μιας και το γραπτό των εξετάσεων κλάπηκε!