ΦΑΡΣΑ: Kαμάκι στην κοπέλα μου;

ΦΑΡΣΑ: Όταν ο Αντώνης έκανε το λάθος να την πέσει στην κοπέλα του Μένιου!