Εσείς αποταμιεύετε ή YOLO?

Εσείς αποταμιεύετε ή YOLO?