Ο Όμιλος ΚΕΑΝ μειώνει το βιομηχανικό του αποτύπωμα αυξάνoντας παράλληλα τη συμβολή του σε περιβαλλοντικά στοχευμένες δράσεις


June 18, 2020

Ο Όμιλος ΚΕΑΝ επιδιώκοντας τη συνεχή και δραστική μείωση του βιομηχανικού του αποτυπώματος στο περιβάλλον, συμβάλει στην αειφόρο ανάπτυξη, μέσω σειράς δράσεων που εφαρμόζει, στο πλαίσιο προγράμματος Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, αναλαμβάνοντας δράσεις που αποδεικνύουν την ευαίσθητη στάση του Ομίλου απέναντι στο φυσικό περιβάλλον.

Επιδεικνύοντας ιδιαίτερη προσοχή στον τρόπο χρήσης των φυσικών πόρων, ο Όμιλος σε συνεργασία με το ΤΕΠΑΚ, έχει εγκαταστήσει σύστημα παραγωγής ατμού αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια μέσω τεχνολογίας παραβολικών κατόπτρων. Το σύστημα σχεδιάστηκε και εγκαταστάθηκε με απώτερο σκοπό τη μείωση κατά 10% της παραγωγής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα. Επιπλέον, εγκαταστάθηκε σύστημα προθέρμανσης επεξεργασμένου νερού για τη δημιουργία ατμού, αξιοποιώντας την ηλιακή ενέργεια μέσω τεχνολογίας ηλιακών πλαισίων για τις ανάγκες της παραγωγής. Επίσης, αναβαθμίστηκε το σύστημα περισυλλογής συμπυκνωμάτων ατμού το οποίο επέφερε σημαντική μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων.

Παράλληλα, μετά και την πρόσφατη αδειοδότηση, ο όμιλος ΚΕΑΝ συμφώνησε για την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πλαισίων, εγκατεστημένης ισχύς 200KW, έργο το οποίο θα συνεισφέρει στο 15% των αναγκών της ηλεκτρικής ενέργειας του εργοστασίου.

Όσον αφορά στις περιβαλλοντικές δράσεις, ο όμιλος ΚΕΑΝ, ενστερνιζόμενος το κοινό όραμα για τη διατήρηση και επέκταση του δασικού πρασίνου στην Κύπρο, δεσμεύτηκε να καλύψει το ποσό των €20,000 για τη χρονιά 2020 που αντιστοιχεί στα έξοδα δενδροφύτευσης και συντήρησης 1,000 δέντρων για περίοδο τουλάχιστον τριών ετών. Σε συνεργασία με την Πρωτοβουλία «ΠΡΑΣΙΝΙΖΟΥΜΕ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ», που έχει αναπτυχθεί από τους Επίτροπους Περιβάλλοντος και Εθελοντισμού, το
Τμήμα Δασών, την Ένωση Κοινοτήτων Κύπρου, και τον Φιλοδασικό Σύνδεσμο Κύπρου, η πρωτοβουλία αυτή θα συνεχιστεί σε βάθος χρόνου, με στόχο και άλλες δασικές εκτάσεις να ξαναγίνουν πράσινες.

Με γνώμονα επίσης, τη διατήρηση του πρασίνου, ο όμιλος ΚΕΑΝ έδωσε οικονομική ενίσχυση ύψους €5,000 για τη δημιουργία και τοποθέτηση φωλιών για 100 ανθρωποπούλια, τους φτερωτούς μικρούς φύλακες των δασών στην Κύπρο, που βοηθούν με την παρουσία και την αναπαραγωγή τους, στην προστασία των δέντρων από τα τρωκτικά και ιδιαίτερα της χαρουπιάς η οποία καλλιεργείται στη Κύπρο εδώ και χιλιάδες χρόνια.

Αξίζει να αναφερθεί ότι, για περισσότερα από 15 χρόνια ο Όμιλος, μέσω της ΚΕΑΝΙΤΑ, και με σύνθημα ΚΕΑΝΙΤΑ ΣΚΕΦΤΟΜΑΙ ΠΡΑΣΙΝΑ, προωθεί πρωτοβουλίες με στόχο την ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση των μικρών της φίλων για την προστασία του περιβάλλοντος σε συνεργασία με διάφορους οργανισμούς από την Κύπρο και το εξωτερικό. Μία από αυτές ήταν οι ειδικά σχεδιασμένοι ΚΕΑΝΙΤΟ-κάδοι ανακύκλωσης, φτιαγμένοι από χαρτί, που τοποθετήθηκαν σε
νηπιαγωγεία της Κύπρου για τη δημιουργία γωνιάς ανακύκλωσης που αναδεικνύει την αξία της δράσης και εντάσσοντας την στην καθημερινότητα των παιδιών. Ο Όμιλος στηρίζει επίσης οικολογικές πρωτοβουλίες στα σχολεία όπως την περιβαλλοντική πολιτική του Ενιαίου Ολοήμερου Περιφερειακού Δημοτικού Σχολείου «ΙΑΜΑΤΙΚΗ»

Αναφερόμενος στην περιβαλλοντική πολιτική που εφαρμόζει ο Όμιλος ΚΕΑΝ, ο Γενικός Διευθυντής κ. Μάριος Κασάπης, είπε: «Η ανάπτυξη περιβαλλοντικής συνείδησης αποτελεί μονόδρομο για κάθε επιχείρηση που σέβεται την ιστορία της, το μέλλον της, αλλά και την κοινωνία. Για την ΚΕΑΝ, η συνεισφορά στην προσπάθεια αειφόρου ανάπτυξης αποτελεί σημαντικό μέρος της κοινωνικής πολιτικής που ακολουθούμε. Ως μια αυθεντική κυπριακή εταιρεία, νιώθουμε πως είναι ευθύνη μας να συμβάλλουμε με αμείωτο πάθος στην προστασία του περιβάλλοντός, στη διατήρηση του φυσικού πλούτου καθώς και στην εξάπλωση του δασικού πρασίνου στο νησί μας.»

IMG_1.jpg (1.03 MB)

IMG_4.jpg (878 KB)